Agrofeed EB tippjáték játékszabályzat

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Agrofeed Kft. (a továbbiakban: Szervező) által szervezett „EB tippjáték” elnevezésű tippelős promóciós nyereményjáték részletes feltételeit szabályozza (a továbbiakban: Játék).

 

 1. A Játék szervezője

A nyereményjáték szervezője az Agrofeed Kft. (székhely: Győr, Dunkapu tér 10.; cégjegyzékszám:

08 09 009843, adószám: 12670370- 2-08, a továbbiakban: Szervező).

 1. A Játékban résztvevő személyek (a továbbiakban: Játékos)

A Játékban részt vehet valamennyi 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki a email címére meghívott kapott, a regisztráció során megadja adatait, Játék időtartama alatt a mérkőzések – legalább egy mérkőzés – eredményére tippet ad le, valamint a jelen Szabályzatot, valamint a Szervező adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a részvételét megelőzően tudomásul veszi és magára nézve feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Szabályzatot és Adatkezelési Tájékoztatót – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, automatikusan kizárja magát a Játékból.

Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, tagjai, részvényesei, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti közeli hozzátartozói; valamint az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

 1. Játék időtartama:

 1. június 9. 12.00 óra (CET) – 2021. július 11. 20.00 óra (CET)

 1. Az eredményhirdetés időpontja:

 

 1. július 13.

 

 1. A Játék menete

A Játék indítása: Regisztráció után automatikusan átirányítjuk az Agrofeed Klubba ahol az aktuális csoportkör összes mérkőzése látható, az egymás ellen játszó csapatokkal, a kezdés dátumával és időpontjával. Tippeléshez adja meg a mezőkben az eredményt, majd kattintson a csoportkör tábla alsó mentés gombra. Nem kötelező minden eredményt egyszerre megadnia. A mérkőzések kezdete előtt 15 perccel már nem változtathatja tippjeit. Az első csoportkör lezárulta után megtekinthető a ranglista, valamint az addig megadott tippjei.

Az első csoportkör lezárultával a második csoportkör mérkőzéseire lehet tippelni az első csoportkörhöz hasonlóan.

A második csoportkör lezárultával a harmadik csoportkör mérkőzéseire lehet tippelni az első csoportkörhöz hasonlóan.

Eredmény eltalálása: 3 pont (eltalálta egy mérkőzés eredményét (győzelem, döntetlen, vereség), de a gólok számát nem).

Pontos eredmény: 5 pont (ha eltalálta egy mérkőzés pontos kimenetelét).

A csoportkörök végeztével nyolcaddöntő mérkőzéseire lehet tippelni.

Eredmény eltalálása: 5 pont (eltalálta egy mérkőzés eredményét (győzelem, döntetlen, vereség), de a gólok számát nem).

Pontos eredmény: 7 pont (ha eltalálta egy mérkőzés pontos kimenetelét).

A nyolcaddöntő végeztével a negyeddöntő mérkőzéseire lehet tippelni.

Eredmény eltalálása: 7 pont (eltalálta egy mérkőzés eredményét (győzelem, döntetlen, vereség), de a gólok számát nem).

Pontos eredmény: 9 pont (ha eltalálta egy mérkőzés pontos kimenetelét).

A negyeddöntő végeztével az elődöntő mérkőzéseire lehet tippelni.

Eredmény eltalálása: 7 pont (eltalálta egy mérkőzés eredményét (győzelem, döntetlen, vereség), de a gólok számát nem).

Pontos eredmény: 9 pont (ha eltalálta egy mérkőzés pontos kimenetelét).

Az elődöntő végeztével a döntő mérkőzésre lehet tippelni.

Eredmény eltalálása: 11 pont (eltalálta egy mérkőzés eredményét (győzelem, döntetlen, vereség), de a gólok számát nem).

Pontos eredmény: 20 pont (ha eltalálta egy mérkőzés pontos kimenetelét).

A tippjáték teljes időtartama során összesítésre kerülnek pontjai. Az első mérkőzés lezárultával megtekinthető a ranglista, mely összesíti a játékosok pontjait.

A pontokat összesítjük, a 10 legtöbb pontot gyűjtő játékos nyer összpontszám alapján.

Amennyiben nyert nyereményéről értesítjük a regisztráció során megadott elérhetőségein (email vagy telefon)!

Az egyes csoportkörök (3db) összpontszámát is összesítjük körönként. A csoportkör győztesek (3 db) is nyernek. Csoportkör nyertes az a Játékos, aki a csoportkörök után a legtöbb pontot gyűjtötte (mindhárom csoportkör után hirdetünk nyertest) (a továbbiakban: Csoportkör nyertes).

 • nyeremény: magyar válogatott mez 1 db / győztes, összesen 3db.

Amennyiben nyert nyereményéről értesítjük a regisztráció során megadott elérhetőségein (email vagy telefon)!

A magyar mérkőzések pontos eredményét eltalálok is nyernek! (ha eltalálta a mérkőzés pontos kimenetelét). Mindhárom magyar meccs eredményét eltaláló játékos az, aki a magyar válogatott csoportköreinek eredményét hibátlanul eltalálja (a továbbiakban: Hazai specialista).

 • nyeremény: melegítő szett (felső, alsó), sporttáska

Több, azonos pontszámot elérő Játékos esetén sorsolással döntjük el a végső nyertest.

A Nyertes Játékost a Szervező kapcsolatfelvételre kéri privát üzenet formájában és kéri a nevének, email címének és lakcímkártyáján szereplő címnek a megadását. Amennyiben a kapcsolatfelvételre és a kért adatok megadására 7 napon belül nem kerül sor, a Nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a Nyereményre és helyébe a Ranglistán soron következő (tartalék)Nyertes lép. A (tartalék)Nyertes(ekkel) való kapcsolatfelvételre is a fentiek szerint kerül sor, azzal, hogy a kért adatok megadására nekik is 7 nap áll rendelkezésre.

A Játékos által megadott adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, így a hibásan megadott adatokból eredő esetleges károkért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Nyertes Játékos a nyereményéért a személyét azonosító adatainak átvételkor hitelt érdemlően történő igazolásával (személyi- és lakcímkártya bemutatásával), legkésőbb az adatai megküldésétől számított 7 napon belül jelentkezhet személyesen a Szervező székhelyén/irodájában (Győr, Dunakapu tér 10.). Amennyiben a Nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Nyertes Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét hitelt érdemlően, a Nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a Nyereményre és helyébe a következő (tartalék)Nyertes lép azzal, hogy azzal, hogy kért adatok megadására és nyertességük igazolására nekik is 7 nap áll rendelkezésre.

A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A határidőt követően a Nyertes sem a Nyereményre, sem pedig bármiféle kompenzációra nem tarthat igényt.

 1. A nyeremény(ek)

A nyeremények a Dorko Hungary kollekció darabjai https://dorko.hu/kollekcio/hungary

 1. helyezett: magyar válogatott mez, melegítő szett (felső, alsó), rövidnadrág, papucs, DRK ultralight cipő, sporttáska.
 2. helyezett: magyar válogatott mez, melegítő szett (felső, alsó), DRK ultralight cipő, sporttáska
 3. helyezett: magyar válogatott mez, melegítő szett (felső, alsó), DRK ultralight cipő, hátizsák.
 4. helyezett: magyar válogatott mez, melegítő szett (felső, alsó), papucs, hátizsák.
 5. helyezett: magyar válogatott mez, melegítő szett (felső, alsó), papucs, hátizsák.
 6. helyezett: magyar válogatott mez, melegítő szett (felső, alsó), baseball sapka, hátizsák.
 7. helyezett: magyar válogatott mez, melegítő szett (felső, alsó), tornazsák.
 8. helyezett: magyar válogatott mez, melegítő szett (felső).
 9. helyezett: magyar válogatott mez, melegítő szett (alsó).
 10. helyezett: magyar válogatott mez.

Csoportkör győztesek (3 db):  magyar válogatott mez 1 db / győztes, összesen 3db.

Mindhárom magyar meccset telibe találók: melegítő szett (felső, alsó), sporttáska.

A Nyeremények képei csak illusztrációk. A Szervező a Nyeremények megváltoztatásának jogát fenntartja. A Szervező a Nyeremények hibáiért nem vállalja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Nyeremény kizárólag személyesen vehető át, az semmilyen más formára (így különösen készpénzre) nem váltható át, az más személy részére nem átruházható.

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét. A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik.

 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Játék adatkezelője a Szervező.

A Játék során a Szervező által igénybe vett adatfeldolgozók:

Farkas Tibor ev. (Székhely: 9026 Győr, Ady Endre utca 1/b) – chatbot szolgáltatás vonatkozásában.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a Nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az a Játékos, akik töröltetni kívánja adatait az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulását vissza kívánja vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérheti.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék végéig kezeli, utána legkésőbb 2 hónapon belül – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.

 1. Vegyes rendelkezések

A Játékra a jelen Szabályzatban foglaltak az irányadók és ezen szabályok valamennyi Játékosra kötelezőek. A Szervező fenntartja a jogot a Játék Szabályainak mindenkori módosítására. A Szervező ezeket a változtatásokat a Szervező Honlapján és a chatboton keresztül közli a Játékosokkal. A Játék szabályai módosulásának figyelemmel követése a Játékosok feladata és felelőssége.

A Szervező továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Játékot bármikor előzetes bejelentés nélkül fontos okok miatt megszakítsa. Fontos ok miatt történő megszakítás különösen olyan esetben történhet, ha technikai okok vagy jogi okok miatt a Játék rendes megvalósítását a Szervező nem tudja biztosítani. Amennyiben egy ilyen esetet egy Játékos szándékos viselkedése okozza, a Szervező jogában áll ettől a személytől az így keletkezett kár megtérítését a polgári jog általános szabályai szerint követelni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy egyes Játékosokat kizárjon a Játékból, így különösen a részvételi feltételek megsértésekor, vagy ha a Játékos manipulál vagy egyéb tisztességtelen módszert alkalmaz. A Szervező utólag is kizárhat Játékosokat, az esetlegesen átadott Nyereményt (illetve annak árát) visszavonhatja és visszakövetelheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

Győr, 2021. június 7.

Szervező

Az Agrofeed Klub tudást kínál minden gazdának!

Agrofeed

© Agrofeed Kft. Minden jog fenntartva.